Dansen

Hof-dansen gennem tiderne
Det er meget svært at beskrive "hof-dansen gennem tiderne" med kun nogle få ord, men som introduktion til et muligt interessefelt skal det her tilstræbes.

Før 1400
Den tidligste information om dans, vi kender til, er "Dansekæden" på kalkmalerier i Ørslev kirke i Sydsjælland, som de fleste kender fra deres skoletids historiebøger. Det tidligste stykke musik, vi kender som optegnet, skulle være dele af sangen "Jeg drømte mig en drøm i nat".

Fra 1400 indtil omkring 1600
Indenfor hofetikette og hofdanse skulle Italien på den tid være det førende land. Senere blev Frankrig og England førende især indenfor par- og rækkedanse.

1600-tallet
Da musikken bliver flerstemmig ses det også på dansene, som nu også skifter i takten mellem to-takt og tre-takt på det samme stykke musik. Kredsdanse og rækkedanse er dominerende.
Under Ludvig XIV dominerede Frankrig både hvad mode og hofetikette angår og dansen, især menuet, var der lagt vægt på.

1700-tallet
Efterhånden bliver der mere styr på repertoiret, som ligefrem udgives af danseinstruktørene, og nu findes musik- og dansebeskrivelser fra såvel Frankrig, England og Tyskland. Her er det nu foruden menuet og andre pardanse, også kontradanse, der er fremtrædende.
I slutningen af 1700 tallet danses engelske rækkedanse, kontradanse, karakteriseret ved at man "går" dansen. Det er mønstre og disse variationer, der har interesse - ikke fine trin! Dansene startes med kun det førende par - som skifter for hver reprise. I de franske kontradanse starter alle par på én gang.

1800-tallet
Så kom valsen, hopsa og tyroler og hele Europa snurrede rundt og rundt. Menuetten er med endnu, men den er hårdt trængt. Francaisen er modedans omkring 1830, Polka i 1839, Pariser-polka (pardans med mange ture) i 1845.
I sidste del af århundredet kommer bl.a. mazurka og kvadrilledanse som Les Lanciers, og med nationalromantikken kommer interessen for "Folkedans".

1900-tallet
I moderne tid er alle nye danse pardanse. Dette er ultrakort og slet ikke fyldestgørende. For yderligere uddybning af emnet må henvises til vore udmærkede biblioteker.

Nyeste Herskabsdans - Kronprinsesse Mary's Kvadrille
Den nyeste herskabsdans i dag, er "Kronprinsesse Mary's Kvadrille", som er koreografieret af Bent Andersen og uropført i 2012. Musikken til dansen er komponeret af Bengt Askgaard.